Konferanse med fokus på regionalt likestillingsarbeid

Likestilling er en av grunnverdiene i vårt samfunn, og det er en felles utfordring for lokale og sentrale myndigheter. Vi lever våre liv i kommunene, og likebehandling i praksis er det vi opplever i vår hverdag. Barne- og likestillingsdepartementet er svært opptatt av regionalt likebehandlingsarbeid, og derfor støtter vi tre lokale pilotprosjekter om likestilling.

Herøy kommune gjennomfører en likestillingsanalyse som skal ta utgangspunkt i menn/kvinners vilkår og gutter/jenters vilkår, og som munner ut i tiltak som integrerer likestillingsperspektivet.

Agder likestillingsråd står bak prosjektet ” Fritt valg – 10 årssatsningen for likestilling på Sørlandet” der fem kommuner vil øke kunnskapen om sammenhengene mellom likestilling og levekår, i barnehage og skole og unges livsvalg.


Nord-Gudbrandsdal Regionråd driver prosjektet «Jenter mot strømmen», et prosjekt som skal øke kunnskapen om sammenhenger mellom likestilling, bolyst og næringsutvikling/arbeid. Målet er å øke kunnskapen om tilflytting og bolyst blant kvinner.

Program

Tirsdag 20. oktober

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.15 Kunstnerisk innslag

13.15 – 13.30 Åpning ved Ann-Kristin Olsen, Fylkesmannen i Vest-Agder

13.30 – 14.15 ”Fra kvinneretta distriktspolitikk til regionalt likestillingsarbeid: Om å knekke nye (?) harde nøtter” ved Ann Therese Lotherington, seniorforsker NORUT

14.15 – 14.30 Pause

14.30 – 15.15 ”Er likestillingsperspektivet nødvendig i regionalpolitikken?” ved Hallgeir Aalbu, ekspedisjonssjef i Kommunal –og regionaldepartementet

15.45 – 16.00 Kåseri om deltidsproblematikk, mot og mestring ved Kvinnebygg

16.00 – 18.00 Workshop

19.00 Middag m/ underholdningsinnslag

Onsdag 21. oktober

09.00 - 09.40 Erfaringer med ”Fritt valg 10- årssatsingen for likestilling på Sørlandet”

09.40 – 10.10 Erfaringer fra ”Jenter mot strømmen” i Nord-Gudbrandsdal

10.30 – 10.45 Kulturelt innslag ved Bobleteateret

10.45 – 11.15 Erfaringer fra Herøyløftet

11.15 – 11.45 Erfaringer fra Likestillingssenteret og KUN Senter for kunnskap og likestilling

11.45 – 12.45 Grupper, hva er viktigst, hva må gjøres?

12.45 – 13.00 Oppsummering og veien videre ved Arni Hole, ekspedisjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet

13.00 Lunsj

Påmelding og kontaktperson

Frist 9. oktober

Tina V. Høgsdal

tlf: 22 24 25 19

e-post: tvh@bld.dep.no